‍‍‍‍‍ پروژه های حیطه اکتشاف و بهره برداری


‍‍‍‍‍ پروژه های حیطه اکتشاف و بهره برداری

طراحی و نقشه برداری و برنامه ریزی استخراج برای معدن زیرزمینی فیروزه نیشابور (۸۷-۸۴)

طراحی و نقشه برداری و برنامه ریزی استخراج برای معدن زیرزمینی کرومیت گفت (۸۷)

طراحی و نقشه برداری و برنامه ریزی استخراج برای بخش زیرزمینی معدن کرومیت چشمه پلنگان (۹۱-۸۸)

مدیریت بهره برداری از مجموعه معادن کرومیت کاوندگان سبزوار (۹۱-۸۸)

مدیریت بهره برداری از مجموعه معادن کرومیت کلمر در رفسنجان (۹۱-۸۸)

انجام پروژه اکتشاف معدن کرومیت کلاته شمس – نیشابور

معدن کرومیت زرقان ۲- سبزوار

مشاور فروکروم سبزوار

انجام پروژه اکتشاف در ۱۱ معدن آهن پلاسری در سنگان خواف

انجام پروژه اکتشاف معدن آهن پلاسری احسنی در ساغند -یزد

معدن آهن پلاسری پژهام – چادرملو – یزد

انجام پروژه اکتشاف معدن آهن پلاسری سرچاه۱ -نیشابور

معدن آهن پلاسری عبدل آباد در تربت حیدریه

معدن آهن پلاسری چاه گز در تربت حیدریه

معدن آهن پلاسری تخت شاه در تربت حیدریه

مشاور و مجری اکتشاف حین استخراج معدن سنگ آهن پلاسری سور ناپایاب سنگان

انجام پروژه اکتشاف در ۴ معدن آهن توده ای در درود-بینالود نیشابور

معدن آهن توده ای در ریز آب در نیشابور

انجام پروژه اکتشاف معدن مس خوبان – رشتخوار

انجام پروژه اکتشاف معدن منگنز دو چاهی – منگنز

معدن منگنز در نزدیکی روستای سیریش – سبزوار

مشاور و ناظر بر پروژه اکتشاف در معادن زغال سنگ آقدر بند و میان کوهی – صالح آباد

مشاوره و مسٔولیت فنی معادن زغال سنگ درخت توت آغنج و سیاه سر – مشهد

مشاور اکتشاف در معدن زغال سنگ آقدر بند و میان کوهی

معدن آهن پلاسری سرچاه ۲ – نیشابور

معدن بنتونیت غوریانی – هزار خوشه – تایباد

و …..